Item Contoh PT3 Format Baharu 2019


Item Contoh PT3 Format Baharu 2019. Format baharu Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) mulai tahun ini memperkenalkan semula soalan objektif bagi semua mata pelajaran membabitkan objektif aneka pilihan (OAP) dan juga objektif pelbagai bentuk (OPB).

Berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan yang dikeluarkan pada 29 November 2019 di mana Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kebangsaan Bil./2018 bertarikh 1 November 2018 telah meluluskan Format Instrumen Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) mulai tahun 2019 selaras dengan pelaksanaan Kurilulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Format Instrumen PT3 yang bakal dilaksanakan mulai tahun ini menunjukkan soalan objektif kembali diuji dalam pentaksiran menengah rendah. Muat turun item contoh PT3 format baharu yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan untuk rujukan guru dan pelajar.

Item Contoh PT3 Tahun 2019


 1. Bahasa Melayu
 2. Sejarah
 3. Geografi
 4. Bahasa Arab
 5. Bahasa Cina
 6. Bahasa Tamil
 7. Bahasa Iban
 8. Bahasa Kadazandusun
 9. Bahasa Punjabi
 10. Bahasa Semai
 11. Pendidikan Islam
 12. Mathematics
 13. Science
 14. Reka Bentuk Teknologi
 15. Asas Sains Komputer
 16. Maharat Al-Quran
 17. Al-Syariah
 18. Usul Al-Din
 19. Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah
 20. Seni Muzik
 21. Seni Tari
 22. Seni Teater
 23. Seni Visual


Semoga perkongsian Item Contoh PT3 Format Baharu 2019 memberi infomasi dan maklumat kepada guru dan pelajar tentang perubahan format pentaksiran tingkatan 3 mulai tahun 2019.

Sumber item/links: Lembaga Peperiksaan
LihatTutupKomentar
Cancel