30 Contoh Soalan Psikometrik SPA

psikometrik spa


Ujian Psikometrik SPA merupakan ujian yang bertujuan untuk menilai keperibadian, kemampuan intelektual, dan penalaran logik calon-calon yang memohon jawatan kerajaan. Ujian ini terdiri daripada pelbagai jenis soalan yang mencabar minda dan menilai pelbagai aspek keperibadian seseorang. Berikut adalah 30 contoh soalan psikometrik SPA tahun 2024 yang boleh membantu anda membuat persediaan.

{tocify} $title={Table of Contents}

Bahagian A: Penalaran Logik

1. Jika Ali lebih tinggi daripada Ahmad tetapi lebih rendah daripada Abu, siapakah yang paling rendah? a) Ali 
b) Ahmad
c) Abu 
d) Tidak pasti

2. Dalam satu kelas terdapat 20 pelajar. Jika 12 orang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan, berapakah peratus pelajar lelaki? 
a) 40% 
b) 50% 
c) 60% 
d) 70%

3. Semua kucing adalah haiwan peliharaan. Beberapa haiwan peliharaan adalah arnab. Adakah semua arnab adalah kucing? 
a) Ya 
b) Tidak 
c) Mungkin 
d) Tidak pasti

Bahagian B: Kemahiran Numerikal

4. Berapakah hasil daripada 15% daripada 200? 
a) 30 
b) 25 
c) 35 
d) 20

5.Jika harga asal sebuah buku ialah RM50 dan harga diskaun ialah RM40, berapakah peratus diskaun yang diberikan? 
a) 10% 
b) 15% 
c) 20% 
d) 25%

6. Tambahkan 25 kepada 3 kali ganda 12.
a) 61
b) 61
c) 37
d) 71

Bahagian C: Analisis Visual

7. Pilih gambar yang berbeza daripada yang lain. 
a) 🔴 
b) 🔵 
c) 🔺 
d) 🔶

8.Pilih corak yang datang seterusnya dalam siri berikut: 🔵, 🔴, 🔵, 🔴, ... 
a) 🔴 
b) 🔵 
c) 🔺 
d) 🔶

9. Pilih gambar yang tidak sepadan dengan yang lain. 

a) 🌸 

b) 🌼 

c) 🌻 

d) 🍀

Bahagian D: Ujian Personaliti

10. Anda lebih suka bekerja dalam kumpulan daripada bekerja sendiri. 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Tidak setuju 
d) Sangat tidak setuju

11. Saya sering merasa bimbang tentang perkara-perkara kecil. 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Tidak setuju 
d) Sangat tidak setuju

12. Saya suka mencari penyelesaian kreatif kepada masalah.
a) Sangat setuju
b) Setuju
c) Tidak setuju
d) Sangat tidak setuju


Bahagian E: Situasi & Tingkah Laku

13. Jika rakan sekerja anda melakukan kesalahan, anda akan: 
a) Menegurnya secara peribadi 
b) Melaporkannya kepada pihak atasan 
c) Tidak mengambil tindakan 
d) Membantu membetulkan kesalahan tanpa memberitahunya

14. Anda dijemput ke mesyuarat yang tidak berkaitan dengan tugas anda, anda akan:
a) Hadir dan memberi pandangan
b) Hadir tetapi tidak aktif
c) Tidak hadir
d) Menyatakan ketidakhadiran dan memberi alasan

15. Anda diberikan tugasan yang sangat mendesak oleh atasan anda, anda akan:
a) Segera mula bekerja
b) Merancang strategi sebelum mula bekerja
c) Menunggu arahan lanjut
d) Melibatkan rakan sekerja dalam tugasan

Bahagian F: Pemikiran Kritis

16. Pilih pernyataan yang paling logik.
a) Semua burung boleh terbang.
b) Sesetengah burung tidak boleh terbang.
c) Tiada burung yang boleh terbang.
d) Semua burung adalah sama.

17. Jika harga barang meningkat sebanyak 20% dan gaji anda juga meningkat sebanyak 20%, adakah kuasa beli anda berubah?
a) Ya, bertambah
b) Ya, berkurang
c) Tidak berubah
d) Tidak pasti

18. Manakah antara berikut yang merupakan alasan yang sah untuk tidak hadir kerja?
a) Terlupa
b) Sakit
c) Malas
d) Tidak mahu bekerja

Bahagian G: Penilaian Bahasa

19. Pilih kata yang mempunyai ejaan yang betul.
a) Administrasi
b) Admistrasi
c) Administrasi
d) Adminitrasi

20. Pilih perkataan yang mempunyai makna yang sama dengan "inovatif". 
a) Kreatif 
b) Pasif 
c) Negatif 
d) Dekatif

21. Pilih ayat yang mempunyai tatabahasa yang betul.
a) Saya pergi ke kedai dan membeli buah-buahan.
b) Saya pergi ke kedai membeli buah-buahan.
c) Saya pergi kedai dan membeli buah-buahan.
d) Saya ke kedai dan membeli buah-buahan.

Bahagian H: Penilaian Kemahiran Sosial

22. Anda lebih suka menghabiskan masa dengan:
a) Ramai orang
b) Beberapa orang
c) Sendiri
d) Keluarga sahaja

23. Jika rakan sekerja anda mendapat pengiktirafan atas hasil kerja anda, anda akan:
a) Mengabaikannya
b) Menghadapi dan bercakap dengannya
c) Melaporkan kepada atasan
d) Beritahu rakan sekerja yang lain

24. Apakah yang anda lakukan jika anda melihat seseorang melakukan perbuatan tidak beretika?
a) Menegur secara langsung
b) Melaporkan kepada pihak berkuasa
c) Mengabaikan
d) Berbincang dengan rakan sekerja lain

Bahagian I: Pengurusan Emosi

25. Anda rasa marah apabila:
a) Orang lain mengambil kredit untuk hasil kerja anda
b) Anda terlepas bas
c) Anda terpaksa menunggu lama
d) Anda tidak mendapat perhatian

26. Anda lebih suka menghadapi tekanan dengan:
a) Bersenam
b) Berkongsi dengan rakan
c) Berdiam diri
d) Menonton televisyen

27. Jika anda merasa cemas, anda akan:
a) Tarik nafas dalam-dalam
b) Berbincang dengan seseorang
c) Mengabaikan perasaan tersebut
d) Mengambil cuti

Bahagian J: Penyelesaian Masalah

28. Jika anda menghadapi masalah yang sukar, langkah pertama anda adalah:
a) Menganalisis masalah
b) Mencari bantuan
c) Mencuba penyelesaian segera
d) Mengabaikan masalah

29. Apakah yang anda lakukan jika anda tidak memahami arahan yang diberikan oleh atasan?
a) Meminta penjelasan lanjut
b) Meneka dan melaksanakan
c) Bertanya kepada rakan sekerja
d) Tidak melakukan apa-apa

30. Jika projek anda gagal, anda akan:
a) Menganalisis punca kegagalan
b) Menyalahkan orang lain
c) Berhenti mencuba
d) Cuba projek lain

Dengan mengkaji dan menjawab soalan-soalan contoh ini, anda dapat memahami jenis soalan yang mungkin dihadapi dalam ujian psikometrik SPA dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Semoga berjaya!


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post