Template Pelaporan PBD Tingkatan 3 KSSM Semakan 2017


Template Pelaporan PBD Tingkatan 3 KSSM Semakan 2017. Pelaksanaan KSSM (Semakan 2017) bertujuan untuk memupuk pelajar yang mempunyai nilai etika dan kerohanian, bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan masa hadapan, menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip serta berani melakukan perkara yang betul.

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian pelajar. PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran.

PBD merupakan kaedah pentaksiran yang bersifat autentik dan holistik, serta lebih berfokus kepada perkembangan dan pembelajaran pelajar, dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. PBD juga dapat
mewujudkan budaya pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna.

Download Template Pelaporan PBD Tingkatan 3 KSSM Semakan 2017 

 1. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Al Syariah
 2. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Al-lughah Al-'Arabiah Al-Mu'asirah
 3. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Asas Sains Komputer
 4. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Arab
 5. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Cina
 6. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Iban
 7. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Inggeris
 8. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Jepun
 9. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Jerman
 10. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Kadazandusun
 11. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Korea
 12. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Melayu
 13. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Perancis
 14. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Semai
 15. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Bahasa Tamil
 16. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Geografi
 17. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Hifz Al-Quran
 18. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Maharat Al-Quran
 19. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Matematik
 20. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Islam
 21. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 22. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Moral
 23. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Muzik
 24. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Pendidikan Seni Visual
 25. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Rekabentuk dan Teknologi
 26. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Sains
 27. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Sains (DLP)
 28. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Sejarah
 29. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Seni Muzik
 30. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Seni Tari
 31. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Seni Teater
 32. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Seni Visual
 33. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 Usul Al-Din
 34. Template Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 3 (KELAS)

Semoga perkongsian tentang Template Pelaporan PBD Tingkatan 3 KSSM Semakan 2017 kegunaan 2019 memberi infomasi kepada guru-guru dalam membuat pelaporan PBD.

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Muat turun juga:
 1. Template Pelaporan PBD Tingkatan 1 KSSM Semakan 2017
 2. Template Pelaporan PBD Tingkatan 2 KSSM Semakan 2017


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url