Template Pelaporan PBD Tingkatan 1 KSSM Semakan 2017


Template Pelaporan PBD Tingkatan 1 KSSM Semakan 2017. Pelaksanaan KSSM (Semakan 2017) bertujuan untuk memupuk pelajar yang mempunyai nilai etika dan kerohanian, bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan masa hadapan, menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip serta berani melakukan perkara yang betul.

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian pelajar. PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran.

PBD merupakan kaedah pentaksiran yang bersifat autentik dan holistik, serta lebih berfokus kepada perkembangan dan pembelajaran pelajar, dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. PBD juga dapat
mewujudkan budaya pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna.

Template Pelaporan PBD Tingkatan 1 KSSM Semakan 2017

 1. Templat Pelaporan PBD Kelas 2018 KSSM Tingkatan 1 v2
 2. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Al Syariah
 3. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Al-lughah Al-'Arabiah Al-Mu'asirah
 4. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Asas Sains Komputer
 5. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Arab
 6. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Cina
 7. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Iban
 8. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Inggeris
 9. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Jepun
 10. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Jerman
 11. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Kadazandusun
 12. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Korea
 13. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Melayu
 14. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Perancis
 15. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Semai
 16. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Bahasa Tamil
 17. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Geografi
 18. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Hifz Al-Quran
 19. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Maharat Al-Quran
 20. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Matematik
 21. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Islam
 22. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
 23. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Moral
 24. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Muzik
 25. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Pendidikan Seni Visual
 26. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Rekabentuk dan Teknologi
 27. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Sains
 28. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Sejarah
 29. Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Usul Al-Din


Semoga perkongsian tentang Template Pelaporan PBD Tingkatan 1 KSSM Semakan 2017 memberi infomasi kepada guru-guru dalam membuat pelaporan PBD.

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


LihatTutupKomentar
Cancel