Permohonan Guru Cemerlang Dan Pensyarah Cemerlang 2019


Permohonan Guru Cemerlang Dan Pensyarah Cemerlang 2019. Pemakluman terkini daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan permohonan Guru Cemerlang (GC) dan Pensyarah Cemerlang (PC) bagi tahun 2019.

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) SEBAGAI GURU CEMERLANG DI SEKOLAH, KOLEJ VOKASIONAL (KV), INSTITUT AMINUDDIN BAKI (IAB), KOLEJ MATRIKULASI (KM) DAN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE (ELTC) DAN PENSYARAH CEMERLANG DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) TAHUN 2019

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan pemangkuan Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang secara Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi Tahun 2019 bermula 1 Mac 2019 sehingga 31 Mac 2019.

Urusan pemangkuan ini terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam urusan pemangkuan ini. Calon-calon yang memohon untuk dipertimbangkan dalam urusan pemangkuan ini adalah diingatkan supaya mengisi Borang Permohonan Guru Cemerlang/ Pensyarah Cemerlang (MS Excel) dengan lengkap dan betul. Ketua Jabatan hendaklah memastikan maklumat permohonan calon adalah lengkap dan teratur.

Ketua Jabatan juga diingatkan supaya mengemaskini maklumat perkhidmatan semua calon dalam Sistem e-Pangkat terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan tersebut kepada Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK).

Calon yang memenuhi syarat dan disenarai pendek sahaja akan dinilai. Hanya calon yang telah dinilai dan berjaya SAHAJA akan menerima surat Arahan Penempatan Pemangkuan sebagai Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang melalui Ketua Jabatan masing-masing. Keputusan penilaian adalah MUKTAMAD dan sebarang RAYUAN TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

Iklan boleh mula dimohon mulai 1 Mac 2019 (Jumaat). Keterangan lanjut sila rujuk pada lampiran Surat Siaran di bawah.


  1. Iklan GCPC
  2. Borang Permohonan GCPC Tahun 2019
  3. Borang Permohonan PC IPG Tahun 2019

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post