Bahan DSKP KSSM Tingkatan 3 Kegunaan 2019  1. DSKP KSSM Tingkatan 3 ini adalah untuk tujuan penyebaran bagi tahun 2018.
  2. Pelaksanaan KSSM Tingkatan 3 adalah pada tahun 2019.
  3. Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 yang sedang berkuatkuasa.
  4. Sekiranya ada persoalan, sila hubungi kami di talian 03-8884 2000 semasa waktu pejabat atau isikan Borang Hubungi Kami.
Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Bahan DSKP KSSM Tingkatan 3 Kegunaan 2019

Previous Post Next Post