Bahan DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 1


Muat turun Bahan DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 1 untuk kegunaan membuat rancangan pengajaran tahunan (RPT).

Sumber: bpk.moe.gov.my
01 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Melayu SK 08122016
02 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Melayu SJK 08122016
03 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Cina SJKC 08122016
04 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Tamil SJKT 07122016
06 DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Islam 08122016
07 DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Moral 08122016
08 DSKP KSSR Tahun 1 Sains 06122016
09 DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 05122016
10 DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Kesenian 08122016
11 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Arab 08122016
12 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Cina SK 08122016
13 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Tamil SK 06122016
14 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Iban 08122016
15 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Kadazandusun 08122016
16 DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Semai 08122016
DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1 SJKC
DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1 SJKT
DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 1 SJKC
DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 1 SJKT
DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Inggeris SJK
DSKP KSSR Tahun 1 Bahasa Inggeris SK
DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Moral SJKC


DSKP KSSR Tahun 1 Pendidikan Moral SJKT


Previous Post Next Post