Bahan DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 2


Muat turun Bahan DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 2 untuk kegunaan membuat rancangan pengajaran tahunan (RPT) bagi kegunaan 2018.

Sumber: bpk.moe.gov.my
1 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA MELAYU TAHUN 2
10 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDKAN KESENIAN TAHUN 2
11 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA ARAB TAHUN 2
12 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA CINA SK TAHUN 2
13 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA TAMIL SK TAHUN 2
15 DSKP KSSR (SEMAKAN) BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 2
16 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA SEMAI TAHUN 2
2 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA MELAYU SJK TAHUN 2
3 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA CINA TAHUN 2
4 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA TAMIL TAHUN 2
5 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) MATEMATIK TAHUN 2
6 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
7 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2
8 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) SAINS TAHUN 2
9 DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
DSKP KSSR (Semakan 2017) Bahasa Inggeris Tahun 2 SJK
DSKP KSSR (Semakan 2017) Bahasa Inggeris Tahun 2 SK
DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2 SJKC
DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2 SJKT
DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Moral Tahun 2 SJKC
DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Moral Tahun 2 SJKT
DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 2 SJKC


DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 2 SJKT

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post