Rancangan Tahunan KSSR Tahun 1


Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR)
d)  Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK (KSSR)
e)  Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SJK (KSSR)

Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR)
c)   Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK & SJK (KSSR)

Matematik Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR)

Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 (KSSR)

Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR)
a) Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR)
b)  Contoh Rancangan Harian Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR)

Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR)
b) Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR)

Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR)
b)  Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR) Terjemahan Bahasa Tamil

Dunia Seni Visual Tahun 1 (KSSR)


Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (KSSR)

Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR)
a) Rancangan Tahunan Bahasa Arab (KSSR)

Bahasa Cina SK Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) Sekolah Kebangsaan

Bahasa Cina SJK Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) Sekolah Jenis Kebangsaan


Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SK
b) Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SJKT

Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR)
a)  Rancangan Tahunan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR)SUMBER: JPN Melaka

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post