Dokumen Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 1

 
Muat Turun Dokumen Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 1
Makluman kepada peserta Kursus KSSR Tahun 1:
Sila muat turun Dokumen Standard berkaitan dengan kursus KSSR mata pelajaran yang akan dihadiri dan cetak untuk dibawa ketika menghadiri kursus.Klik pada pautan di bawah untuk muat turun.
  A. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11 Tahun 2010 : Pelaksananaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011
MODUL TERAS ASAS
1. Bahasa Malaysia
2. Bahasa Inggeris
6. Pendidikan Moral
    - Pendidikan Moral SK
    - Pendidikan Moral SJKC
    - Pendidikan Moral SJKT
7. Pendidikan Jasmani
9. Matematik
    - Matematik SK
    - Matematik SJKC
    - Matematik SJKT
MODUL TERAS TEMA

2. Dunia Sains dan Teknologi
    - Dunia Sains Teknologi SK
    - Dunia Sains Teknologi SJKC
    - Dunia Sains Teknologi SJKT
    - Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) SK
    - Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) SJKC
    - Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) SJKT
3. Dunia Muzik

MODUL ELEKTIF

1. Bahasa Cina SK (BCSK)

2. Bahasa Tamil SK (BTSK)

3. Bahasa Arab

4. Bahasa Iban

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

1. Keusahawan

2. Kreativiti dan Inovasi

3. Teknologi Maklumat Komunikasi


SUMBER: kedah.edu.my0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post