Skim Pembiayaan Perniagaan Khas Wanita (DanaNITA)

dananita


DanaNITA ialah Skim Pembiayaan Perniagaan khusus kepada usahawan wanita Bumiputera bagi tujuan mengembangkan perniagaan


Ia bertujuan untuk memperhebatkan penyertaan wanita dalam aktiviti keusahawanan, memperkasakan usahawan wanita sedia ada dan meningkatkan pendapatan isi rumah


Skop Pembiayaan

 • Modal Pusingan
 • Pembelian Mesin dan Peralatan


Had Pembiayaan

 • RM150,000


Tempoh Pembiayaan

 • 1-10 tahun (12-120 bulan)


Jaminan/ Cagaran

 • Dikecualikan bagi pembiayaan RM50,000 ke bawah
 • Pembiayaan RM50,001 hingga RM150,000:

 1. Jaminan:Seorang penjamin atau lebih yang berpendapatan tetap bulanan tidak kurang 3% daripada jumlah yang dipohon; atau
 2. Cagaran:Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) sekurang- kurangnya 10% daripada jumlah yang dipohon; atau
 3. Gabungan kedua-duanya sekali; atau
 4. Simpanan Tetap: Simpanan Tetap berkonsep Islam (General Investment Account) yang berdasarkan 10% dari nilai pembiayaan


Kadar Keuntungan

 • 3.5%


Kelayakan Memohon DanaNITA


 • Warganegara dan Bumiputera berumur 18-60 tahun
 • Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi
 • Mempunyai daftar perniagaan yang sah (SSM)
 • Mempunyai premis perniagaan (kecuali perniagaan atas talian)
 • Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa
 • Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan
 • Memiliki akaun simpanan yang aktif bagi tempoh enam (6) bulan terkini
 • Perniagaan Patuh Syariah
 • Bebas daripada Senarai Hitam MARA


Kelonggaran Syarat:


 • Majoriti pegangan Syer adalah 51% wanita
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sahaja / Mempunyai Lesen Perniagaan yang berkaitan bagi Sabah dan Sarawak bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah
 • Pengecualian Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah
 • Pengecualian Sebut Harga Ubah Suai / Pembelian Mesin & Alatan bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah
 • Penyata Akaun Bank bagi tempoh tiga (3) bulan (penyata Dalam Talian adalah diterima)
 • Tempoh Bernafas bagi bayaran balik sehingga 12 bulan

Cara Memohon 


Permohonan secara dalam talian di Portal MyUsahawan atau permohonan terus ke Pejabat MARA Daerah yang berdekatan.

Tarikh Tutup Permohonan

 • 31 Disember 2022


Sumber: MARA
Previous Post Next Post