Pertandingan Inovasi Sabak Bernam 2020

Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. 

Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi. Pertandingan inovasi adalah satu medan perkongsian produk atau perkhidmatan untuk menunjukkan idea-idea kreatif yang dilaksanakan.

Kepada semua tenaga pengajar dan guru di peringkat tinggi, menengah dan rendah yang berminat untuk menyertai pertandingan inovasi bolehlah menyertai Pertandingan Inovasi Sabak Bernam Peringkat Kebangsaan. Untuk maklumat lanjut bolehlah membaca info di bawah ini

Previous Post Next Post