Permohonan Guru Cemerlang Tahun 2020


Permohonan Guru Cemerlang Tahun 2020. Permohonan ini merupakan hebahan terkini dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang bertarikh 4 Februari 2020 iaitu Surat Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Sebagai Guru Cemerlang di Sekolah, Kolej Vokasional, Institut Aminuddin Baki, Kolej Matrikulasi, English Language Teaching Centre dan Pensyarah Cemerlang di Institut Pendidikan Guru Secara Khas Untuk Penyandang di Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2020

Kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang ingin membuat permohonan GC atau PC bolehlah membaca info-info di bawah ini.

Sumber: Website KPM


Download

  1. Surat Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Sebagai Guru Cemerlang di Sekolah, Kolej Vokasional, Institut Aminuddin Baki, Kolej Matrikulasi, English Language Teaching Centre dan Pensyarah Cemerlang di Institut Pendidikan Guru Secara Khas Untuk Penyandang di Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2020 (DOWNLOAD)
  2. Borang Permohonan GCPC Tahun 2020 (DOWNLOAD)
  3. Borang Permohonan PC Tahun 2020 (DOWNLOAD)
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url