Template myPortfolio Penolong Kanan Petang


myPortfolio adalah satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi juga dinyatakan dalam myPortfolio.

My portfolio ini dengan kata lainnya ialah gantian kepada manual prosedur kerja dan fail meja. Hanya isi templat yang disediakan dan tukar carta organisasi kepada carta organisasi milik sekolah kita.

Dikongsikan bahan-bahan mayPortfolio untuk penolong kanan petang untuk sekolah rendah dan menengah.

RENDAH

  1. MyPortfolio PK Petang
  2. Kulit myPortfolio PK  Petang
  3. Kandungan myPortfolio PK Petang

MENENGAH
  1. MyPortfolio PK  Petang
  2. Kulit myPortfolio PK  Petang
  3. Kandungan myPortfolio PK  Petang


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url