Template myPortfolio Guru Kanan Matapelajaran

Background image by haotags.com

myPortfolio adalah satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi juga dinyatakan dalam myPortfolio.

My portfolio ini dengan kata lainnya ialah gantian kepada manual prosedur kerja dan fail meja. Hanya isi templat yang disediakan dan tukar carta organisasi kepada carta organisasi milik sekolah kita.

Dikongsikan bahan-bahan mayPortfolio untuk Guru Kanan Matapelajaran

  1. MyPortfolio Guru Kanan Matapelajaran
  2. Kulit myPortfolio Guru Kanan Matapelajaran
  3. Kandungan myPortfolio Guru Kanan Matapelajaran

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post