Template myPortfolio Guru Akademik Biasa (GAB)


myPortfolio adalah satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi juga dinyatakan dalam myPortfolio.

My portfolio ini dengan kata lainnya ialah gantian kepada manual prosedur kerja dan fail meja. Hanya isi templat yang disediakan dan tukar carta organisasi kepada carta organisasi milik sekolah kita.

Dikongsikan bahan-bahan mayPortfolio untuk guru akademik biasa (GAB) untuk sekolah rendah dan menengah.

RENDAH
 1. MyPortfolio GAB Rendah
 2. Kulit myPortfolio GAB Rendah
 3. Kandungan myPortfolio GAB Rendah
MENENGAH
 1. MyPortfolio GAB Menengah
 2. Kulit myPortfolio GAB Menengah
 3. Kandungan myPortfolio GAB Menengah

Muat Turun Juga 
 1. myPortfolio Pengetua/Guru Besar
 2. myPortfolio PK Pentadbiran
 3. myPortfolio PK Hal Ehwal Murid
 4. myPortfolio PK Ko Kurikulum
 5. myPortfolio PK Petang
 6. myPortfolio PK Pendidikan Khas
 7. myPortfolio PK Tingkatan 6
 8. myPortfolio Guru Kaunseling
 9. myPortfolio Guru Media
 10. myPortfolio Guru Kanan Matapelajaran/Ketua Panitia
 11. myPortfolio Guru Akademik Biasa
 12. myPortfolio PK Sukan
 13. myPortfolio AKP


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post