Keputusan Pertukaran Guru (Sekolah Rendah) Sesi Oktober 2017KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN GURU (SEKOLAH RENDAH) SESI OKTOBER 2017

Keputusan kelulusan permohonan pertukaran guru sesi oktober 2017 boleh disemak pada ketetapan berikut:

25 september 2017 (Jam 6.00 petang) - Kelulusan Pertukaran Negeri bagi Sekolah Rendah

30 september 2017 - Semakan penempatan guru yang lulus pertukaran negeri, pertukaran daerah dan pertukaran dalam daerah.

Pertukaran berkuatkuasa 2 Oktober 2017.


KLIK banner di bawah untuk menyemak:


Previous Post Next Post