Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang dikongsi melalui https://tmkhip.wordpress.com/modul-tmk/


Modul-Modul TMK Tahun 4
Dunia Komputer
Eksplorasi Multimedia
Plug TMK
Bahan Power Point : Plug TMK


Modul & Bahan Sokongan TMK Tahun 5
Rangkaian dan Dunia Internet
Pengkalan Data

Modul TMK Tahun 6
Modul Guru TMK Tahun 6
Previous Post Next Post