Jawatan Kosong: Jurulatih Sukan Gred 29 - 44


Sumber: KPM

IKLAN PENGAMBILAN JURULATIH SUKAN GRED 29 HINGGA 44 (JAWATAN TERBUKA) DI SEKOLAH SUKAN MALAYSIA 
Permohonan adalah dipelawa daripada Pegawai Perkhidmatan Awam atau warganegara Malaysia bukan penjawat perkhidmatan awam yang berkelayakan untuk mengisi  jawatan  Jurulatih Sukan  (Jawatan Terbuka) di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sekolah Sukan Malaysia Tunku Mahkota Ismail  Kota Tinggi, Johor, di Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Sekolah Sukan Malaysia Sabah dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. 


BIL

SEKOLAH

JENIS SUKAN


1

Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Angkat Berat
Bola Jaring
Bola Tampar
Gimrama
Gimnastik
Ping Pong
Renang
Squash
Wushu

2

Sekolah Sukan Malaysia Tunku Mahkota Ismail

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7


Bola Jaring
Boling Padang
Hoki (P)
Lawan Pedang
Olahraga (L&P)
Sepak Takraw
Tenpin Boling


3


Sekolah Sukan Malaysia  Pahang


3.1
3.2
3.3
3.4


Bola Keranjang (L)
Gimnastik (L)
Memanah (P)
Olahraga (L&P)


4

Sekolah Sukan Malaysia  Sabah

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5


Bola Sepak (P)
Renang (L)
Terjun Air (P)
Memanah
Olahraga (L&P)


BIL

SEKOLAH

JENIS SUKAN


5


Sekolah Sukan Malaysia Terengganu

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6


Angkat Berat
Boling Padang
Judo
Lawan Pedang
Lumba Basikal
Olahraga (L&P)


Syarat dan kelayakan Pegawai Perkhidmatan Awam:
·         Pegawai Perkhidmatan Awam Gred 29 hingga 44;
·         Warganegara Malaysia;
·         Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dan disahkan dalam jawatan sekarang;
·         Mempunyai pengalaman dalam bidang kejurulatihan dibidang yang dipohon sekurang-kurangnya 3 tahun;
·         Mempunyai persijilan kejurulatihan sukan yang dikeluarkan oleh persatuan sukan yang berkaitan atau dan Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan sekurang-kurangnya Tahap 1;
·         Berumur tidak melebihi daripada 50 tahun pada tarikh iklan ditutup; dan
·         Mempunyai minat yang tinggi dan disahkan sihat oleh pegawai perubatan kerajaan.

Syarat dan kelayakan Bukan Pegawai Perkhidmatan Awam:
·         Warganegara Malaysia;
·         Mempunyai pengalaman dalam bidang kejurulatihan dibidang yang dipohon sekurang-kurangnya 3 tahun;
·         Mempunyai persijilan kejurulatihan sukan yang dikeluarkan oleh persatuan sukan yang berkaitan atau dan Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan;
·         Berumur tidak melebihi daripada 50 tahun pada tarikh iklan ditutup; dan
·         Mempunyai minat yang tinggi dan disahkan sihat oleh pegawai perubatan kerajaan.

Faedah Kerja :
·         Pegawai Perkhidmatan Awam yang berjaya dipilih ke jawatan Jurulatih Sukan Gred 29 hingga 44 ( Jawatan Terbuka ) akan menerima:

Gaji Peminjaman  =     Emolumen di gred jawatan hakiki pegawai + Insentif
   peminjaman mengikut gred jawatan hakiki pegawai.
( Selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012 : Dasar Baru Pelantikan secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap )
·         Jurulatih bukan Pegawai Perkhidmatan Awam yang berjaya akan menerima gaji mengikut kelayakan dan pertimbangan pihak berkuasa melulus.

Cara Memohon

i.              Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan yang boleh dimuat turun di laman web www.moe.gov.my atau  www.moe.gov.my/bsukan mulai 14 November 2016.

ii.          Semua permohonan hendaklah disertakan salinan sijil/ dokumen sokongan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran paspot (tidak dikembalikan) dan dihantar melalui Ketua Jabatan kepada:

Pengarah
Bahagian Sukan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1 & 7, Blok E13, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

iii.            Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di sebelah atas kiri sampul surat permohonan.

iv.        Permohonan yang telah lengkap bolehlah dikemukakan kepada Pengarah,  Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia.


Catatan : Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Calon-calon yang tidak menerima maklumbalas selepas tiga (3) bulan dari tarikh permohonan adalah dianggap tidak berjaya.
Previous Post Next Post