Konstruk Pembinaan Item Kertas Sains 018

Sumber: http://imzaroncikgusains.blogspot.my/

Kertas Sains 018 dibina berdasarkan konstruk yang telah ditetapkan. Setiap konstruk mengandungi sub-konstruk yang mengandungi elemen KBAT, pengetahuan, kefahaman dan KPS.
Terima kasih kepada cikgu yang berkongsi maklumat ini..Gracias

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post