Instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)Download contoh soalan/ instrumen untuk semua mata pelajaran PT3:

Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

76 - Kemahiran Teknikal
77 - Ekonomi Rumah Tangga
78 - Pertanian
79 - Perdagangan Dan Keusahawanan

**Kod matapelajaran yang berkaitan.(Nombor)


Post a Comment

Previous Post Next Post