Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

sharesKBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu

Muat Turun Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Related Posts

0 Comments:

Post a Comment