Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu

Muat Turun Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post