KSSR Tahap ll : Mata Pelajaran Teras (New)


BAHASA MALAYSIA
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Malaysia SK Tahun 4
 Hits : 1103
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Malaysia SJK Tahun 4
 Hits : 567
 Dokumen Standard Bahasa Malaysia SK Tahun 4
 Hits : 2593
 Dokumen Standard Bahasa Malaysia SJK Tahun 4
 Hits : 1351
 Panduan Guru Bahasa Malaysia SK Tahun 4
 Hits : 2677
 Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4
 Hits : 2850
BAHASA INGGERIS
 Dokumen Standard Kurikulumdan Pentaksiran Bahasa Inggeris SK Tahun 4
 Hits : 893
 Dokumen Standard Kurikulumdan Pentaksiran Bahasa Inggeris SJK Tahun 4
 Hits : 310
 Dokumen Standard Bahasa Inggeris SK Tahun 4
 Hits : 1937
 Dokumen Standard Bahasa Inggeris SJK Tahun 4
 Hits : 937
 Teacher's Guide Book Year 4
 Hits : 3044
BAHASA CINA
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Cina SJKC Tahun 4
 Hits : 555
 Dokumen Standard Bahasa Cina SJKC Tahun 4
 Hits : 4157
BAHASA TAMIL
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Tamil SJKT Tahun 4
 Hits : 130
 Dokumen Standard Bahasa Tamil SJKT Tahun 4
 Hits : 222
 Modul Pengajaran Bahasa Tamil SJKT Tahun 4
 Hits : 275
 Modul Pembelajaran Bahasa Tamil SJKT Tahun 4
 Hits : 222
MATEMATIK
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Matematik Tahun 4
 Hits : 1411
 Dokumen Standard Matematik Tahun 4 BM
 Hits : 1996
 Dokumen Standard Matematik Tahun 4 BC
 Hits : 976
 Dokumen Standard Matematik Tahun 4 BT
 Hits : 237
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4 BM
 Hits : 2247
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4 BC
 Hits : 675
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4 BT
 Hits : 230
SAINS
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 4
 Hits : 1366
 Dokumen Standard Sains Tahun 4 BM
 Hits : 1719
 Dokumen Standard Sains Tahun 4 BC
 Hits : 966
 Dokumen Standard Sains Tahun 4 BT
 Hits : 218
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 4 BM
 Hits : 2577
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 4 BC
 Hits : 524
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 4 BT
 Hits : 205
 Modul Kemahiran Proses Sains Tahun 4
 Hits : 18301
PENDIDIKAN ISLAM
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Tahun 4
 Hits : 861
 Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 4
 Hits : 1951
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 4
 Hits : 1687
PENDIDIKAN MORAL
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral Tahun 4
 Hits : 773
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 4 BM
 Hits : 866
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 4 BC
 Hits : 1104
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 4 BT
 Hits : 127
PENDIDIKAN JASMANI
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Jasmani Tahun 4
 Hits : 1015
 Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun 4
 Hits : 2524
PENDIDIKAN KESIHATAN
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Kesihatan Tahun 4
 Hits : 814
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 4
 Hits : 2401
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 4
 Hits : 2117
PENDIDIKAN SENI VISUAL
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Tahun 4
 Hits : 1144
 Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahun 4
 Hits : 1376
 Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4
 Hits : 3007
PENDIDIKAN MUZIK
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Muzik Tahun 4
 Hits : 609
 Dokumen Standard Pendidikan Muzik Tahun 4
 Hits : 1108
 Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun 4
 Hits : 1524
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
 Dokumen Standard Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4
 Hits : 3605
 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4
 Hits : 2729
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran TMK Tahun 4
 Hits : 1217
 Dokumen Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 4 BM
 Hits : 2084
 Dokumen Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 4 BC
 Hits : 704
 Dokumen Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 4 BT
 Hits : 278
 Modul 1 Dunia Komputer BM
 Hits : 2644
 Modul 1 Dunia Komputer BC
 Hits : 706
 Modul 1 Dunia Komputer BT
 Hits : 328
 Modul 2 Dunia Komputer BM
 Hits : 2648
 Modul 2 Dunia Komputer BC
 Hits : 445
 Modul 2 Dunia Komputer BT
 Hits : 225
 Modul 3 Dunia Komputer BM
 Hits : 1492
 Modul 3 Dunia Komputer BC
 Hits : 631
 Modul 3 Dunia Komputer BT
 Hits : 202
 Modul 4 Dunia Komputer BM
 Hits : 1467
 Modul 4 Dunia Komputer BC
 Hits : 554
 Modul 4 Dunia Komputer BT
 Hits : 229
 Modul 5 Dunia Komputer BM
 Hits : 1452
 Modul 5 Dunia Komputer BC
 Hits : 438
 Modul 5 Dunia Komputer BT
 Hits : 212
 Multimedia Modul 1 BM
 Hits : 1976
 Multimedia Modul 1 BC
 Hits : 567
 Multimedia Modul 1 BT
 Hits : 228
 Multimedia Modul 2 BM
 Hits : 1417
 Multimedia Modul 2 BC
 Hits : 413
 Multimedia Modul 2 BT
 Hits : 195
 Multimedia Modul 3 BM
 Hits : 1642
 Multimedia Modul 3 BC
 Hits : 419
 Multimedia Modul 3 BT
 Hits : 209
SEJARAH
 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tahun 4
 Hits : 1940
 Dokumen Standard Sejarah Tahun 4
 Hits : 7701
Sumber;KPM

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post