Semakan Penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 2013

Sukacita dimaklumkan bahawa maklumat PENEMPATAN GURU BAHARU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) BAGI GRADUAN IPTA dan IPGM yang telah diperaku boleh disemak di laman web KPM (klik di sinibermula 25 Jun 2013.
Tuan/puan yang membuat semakan boleh menghubungi Jabatan/Bahagian sebagaimana yang tertera di ruang MAKLUMAN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penempatan tuan/puan. 
Terima kasih.
SEMAKAN PENEMPATAN

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post