Senam Robik Serentak 1M1S1. Tarikh dan masa

1.1 Tarikh : 10 Julai 2012 (Selasa)

1.2 Masa bermula senamrobik : 8.00 pagi

2. Tempoh Masa Senamrobik

2.1 Masa senamrobik adalah selama 35 minit.

2.2 Peserta seboleh-bolehnya hendaklah melakukan senamrobik mengikut rentak seperti yang disediakan dalam cakera padat.

2.3 Peserta disarankan untuk melakukan senamrobik sepenuhnya mengikut kemampuan masing-masing.

2.4 Peserta yang kurang berkemampuan adalah disarankan untuk melakukannya mengikut kemampuan masing-masing.

3. Penyertaan

3.1 Semua warga Sekolah / IPG / Matrikulasi yang diertikan sebagai berikut:

3.1.1 murid / pelajar (termasuk murid / pelajar berkeperluan khas dan sekolah swasta);

3.1.2 guru, anggota khidmat sokongan;

3.1.3 ikon sukan; dan

3.1.4 VVIP / VIP yang dijemput oleh sekolah, IPG dan Matrikulasi.

3.2 Ibu bapa murid/pelajar digalakkan untuk menyertai senamrobik tersebut.

4. Pelaksanaan

4.1 Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia hendaklah bermula tepat pada jam 8.00 pagi. Atur cara yang dicadangkan di bawah adalah sebagai panduan sahaja. Sekolah boleh menyesuaikan pengisian majlis mengikut perancangan sekolah. Atur cara yang dicadangkan adalah seperti berikut:

4.2 Cadangan Atur Cara

6.30-7.00 pagi : Semua Peserta Melapor Diri
7.15 pagi : Ketibaan Dif-Dif Jemputan
: Ketibaan Tetamu Kehormat
7.30 Pagi : Perhimpunan rasmi sekolah
: Bacaan Doa
: Bacaan Perutusan YAB Timbalan Perdana Menteri
: Gimik Pelancaran (jika Ada)
8.00 pagi : Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia bermula
10.00 pagi : P & P bermula atau sebaik sahaja tamatnya sesi Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia

5. Tempat Senamrobik (keselamatan hendaklah diutamakan)

5.1 Padang sekolah / IPGM / Matrikulasi;

5.2 Kawasan lapang; atau

5.3 Tempat senamrobik yang sesuai dan selamat.

6. Pendaftaran

6.1 Pra Pendaftaran

6.1.1 Semua sekolah / IPGM / Matrikulasi mesti membuat pra pendaftaran dengan menjangka jumlah kehadiran murid/pelajar ke sekolah / IPGM / Matrikulasi pada 10 Julai 2012 (Selasa).

6.1.2 Sekolah hendaklah mendaftarkan jumlah pra pendaftaran murid / pelajar dengan menggunakan borang seperti (lampiran A) dan hantar melalui emel seperti senarai e-mel (lampiran B) mulai 15 Jun 2012 sehingga 29 Jun 2012.

7. Nombor dan Pakaian Peserta

7.1 Murid / pelajar tidak perlu menggunakan nombor peserta.

7.2 Murid/pelajar hendaklah memakai pakaian sukan sekolah masing-masing atau pakaian sukan yang sesuai untuk aktiviti senamrobik.

8. Pengesahan Jumlah dan Penyerahan Penyertaan

8.1 Pengarah IPGM / Matrikulasi / Pengetua / Guru Besar / Guru Kanan hendaklah mengesahkan jumlah sebenar penyertaan murid / pelajar dengan menurunkan cop rasmi dan tandatangan pada borang perakuan penyertaan murid / pelajar (Lampiran C) pada hari senamrobik (10 Julai 2012).

8.2 Catatkan jumlah sebenar murid / pelajar yang mengambil bahagian pada borang perakuan penyertaan (Lampiran C) dan sertakan salinan kehadiran murid / pelajar yang telah disahkan oleh Pengarah IPGM / Matrikulasi / Pengetua / Guru Besar / Guru Kanan.

8.3 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah menghantar borang perakuan penyertaan (Lampiran C) yang telah disahkan dengan cara mengimbas (scan) semua borang kehadiran murid/pelajar dan di e-mel kepada Bahagian Sukan, KPM mulai 10 Julai 2012 iaitu selepas senamrobik dan hendaklah sampai ke Bahagian Sukan sebelum 17 Julai 2012. Senarai e-mel adalah seperti Lampiran B.

8.4 Sebarang pertanyaan dipohon menghubungi Pn. Yasmin Othman, seperti talian berikut :
Pejabat : 03 8884 1357
Talian bimbit : 012 474 9464
E-mel : yasmin.othman@moe.gov.my

9. Penyerahan Gambar

9.1 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah mengambil gambar pegun (still photos) sebagai bukti pelaksanaan acara.

9.2 Gambar pegun hendaklah diatur mengikut kronologi acara:
• pendaftaran;
• permulaan senamrobik
• ketika senamrobik berlangsung;
• aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan sesuai.

9.3 Sekolah / IPGM / Matrikulasi hendaklah e-mel gambar pegun (maksima 5 keping sahaja) kepada Bahagian Sukan pada atau sebelum 17 Julai 2012 mengikut negeri masing-masing. Senarai e-mel adalah seperti (Lampiran B).

10. Sijil Penyertaan dan Penghargaan (2markah )
10.1 Semua murid/pelajar akan diberi sijil penyertaan Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia .

10.2 Sekolah / IPGM / Matrikulasi boleh muat turun sijil melalui portal Bahagian Sukan, KPM www.moe.gov.my/bsukan mulai 10 Julai 2012.

10.2 Setiap murid/pelajar yang menyertai aktiviti Senamrobik Serentak 1Murid 1Sukan 1Malaysia layak diberi 2 markah (penyertaan).

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post