Kepentingan Kajian TindakanKajian tindakan mempunyai beberapa kepentingan kepada guru-guru di sekolah, kerana di sini guru memainkan peranan sebagai seorang penyelidik yang mengkaji sistem P&P nya di kelas...Pelaksanaan kajian tindakan di dalam kelas ini bertujuanuntuk:
  • meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.
  • meningkatkan prestasi pencapaian murid.
  • mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam sesuatu subjek.
  • membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran.
Selain bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url