Pekeliling Ikhtisas - 2009

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2009 Kemasukan Kanak-kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen ke Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 Pelaksanaan Mengehadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url