Pertandingan Video Transformasi Pendidikan Malaysia Menjelang 2050


Sumber: KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang menganjurkan pertandingan video pendek bagi mengumpul maklum balas daripada generasi muda negara mengenai aspirasi pendidikan pada masa hadapan ke arah pembangunan pelan Transformasi Nasional 2050 (TN50). Tema pertandingan dan penerbitan video adalah “Transformasi Pendidikan Malaysia Menjelang 2050”. Tujuan pertandingan ini juga adalah selaras dengan hasrat pembangunan dasar TN50 iaitu ‘Dibentuk Oleh Aspirasi Rakyat, Berpandu Sasaran Yang Jelas’.
Tarikh tutup pertandingan: 15 Disember 2017

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post