Egtukar 2017


PERMOHONAN PERTUKARAN GURU BAGI TAHUN 2017

PERMOHONAN PERTUKARAN GURU ANTARA NEGERI/BAHAGIAN/ANTARA DAERAH/DALAM DAERAH BAGI TAHUN 2017  UNTUK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29, DG32 (KUP TIME-BASED), DG34 (KUP TIME-BASED), DG38 (KUP TIME-BASED), DG41, DG42, DG44 (KUP TIME-BASED), DG48 (KUP TIME-BASED), DG52 (KUP TIME-BASED) DAN DG54 (KUP TIME-BASED) DIBUKA MULAI 1 FEBRUARI HINGGA 25 MAC 2017.


Previous Post Next Post