Contoh RPH Sains KSSR


Terima kasih kepada yang berkongsi


KELAS : 2 PINTAR
MASA :   10.20 - 11.20
TARIKH/HARI : 1/1/2017   Ahad
TOPIK
Manusia
STANDARD KANDUNGAN   
1.1
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
1.1.2 Menyatakankan kepentingan keperluan asas kepada manusia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Di akhir pembelajaran, murid akan dapat :
      i.        Menyatakan keperluan asas manusia dengan tepat 3 daripada 4 keperluan.
     ii.        Menyatakan kepentingan keperluan asas.
     iii.        Mensyukuri nikmat keperluan asas yang diberi. 
AKTIVITI
FASA PERSEDIAAN : Set Induksi
Memerhatikan gambar situasi tentang pelbagai aktiviti manusia.
FASA IMAGINASI:
Bersoaljawab dan berbincang tentang aktiviti manusia mencari keperluan asas untuk hidup.
FASA TINDAKAN :
 Duduk dalam kumpulan kecil, bincang contoh keperluan asas manusia yang mereka tahu. Hasilkan persembahan menggunakan kertas mahjong.  Menggunakan peta ithink.
FASA KESIMPULAN
Melengkapkan lembaran aktiviti/BLA dengan betul.
BBM :
Buku Teks KSSR Dunia Sains Tahun 2
EMK :


Kreativiti dan Inovasi   Choose an item.               

THINK :
Peta Bulatan
MODEL PEMBELAJARAN & PENGAJARAN :

Kemahiran Berfikir
KEMAHIRAN PROSES SAINS :

           

Memerhati

Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa                  

Mengelaskan 

Mentafsirkan Data

Mengukur & Menggunakan Nombor                              

Mendifinisi Secara Operasi

Membuat Inferens                                                          


Mengawal Pembolehubah

Meramalkan


Membuat Hipotesis

Berkomunikasi

Mengeksperimen
MURID TIDAK HADIR :
REFLEKSI :Previous Post Next Post