Perbezaan Graf, Graf Palang, Carta Palang dan Carta Bar

Soalan Sains kertas 2 UPSR (Format baru) biasanya ada soalan yang berbentuk aplikasi dimana murid diminta untuk pindahkan maklumat dalam jadual ke dalam bentuk graf, graf palang, carta palang dan carta bar.

Mungkin ada sedikit kekeliruan jika soalan ,yang ditanya menggunakan istilah yang tidak pernah didengari oleh murid. Ini mungkin menyebabkan murid salah/keliru untuk menjawab soalan yang ditanya.

Di bawah ditunjukkan perbezaannya.
Carta Bar = Carta Palang = Graf Palang adalah benda yang sama cuma istilah sahaja yang berbeza.
#sharingiscaring.


Next Post Previous Post
1 Comments
  • Unknown
    Unknown يونيو 22, 2019

    please give another formula to make it easy to renember

Add Comment
comment url