Berikut dilampirkan Pelaporan/Borang Pentaksiran Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) untuk manfaat semua guru  KSSR Tahun 4 di ...
Berikut dilampirkan Pelaporan/Borang Pentaksiran Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) untuk manfaat semua guru  KSSR Tahun 5 di ...

DSKP KSSR Semua Subjek Tahun 6

Sumber: JPN Perak Berikut dilampirkan bahan-bahan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) untuk manfaat semua guru  KSSR Tahun 6...

Bahan Kursus DSKP KSSR Sains Tahun 6

Sumber: PPD Batu Pahat Berikut dilampirkan bahan-bahan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) untuk manfaat guru Sains KSSR Tahu...

DSKP Tahun 6 Matematik (KSSR)

Berikut dilampirkan bahan-bahan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) untuk manfaat guru Matematik KSSR Tahun 6 di sekolah tuan ...

Buku Pentaksiran KBAT

KBAT melibatkan kemahiran berfikir yang tinggi. Kemahiran ini kebiasaan  merujuk kepada empat aras teratas dalam Taksonomi Bloom iaitu m...
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan mas...

Alasan Untuk Pindah Sekolah

Berdasarkan satu tinjauan yang dilakukan oleh kickstory.net , Antara alasan yang diberikan oleh guru yang berjaya pindah semasa membuat...

MyBrain15 Penjawat Awam (Tetap) - MyPhD

MyPhD MyPhD merupakan salah satu Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat  Ijazah Kedoktoran  untuk menc...