KSSR Tahap l: Modul Teras Asas


BAHASA MALAYSIA
 Dokumen Standard Bahasa Malaysia SK Tahap 1
 Hits : 34335
 Dokumen Standard Bahasa Malaysia SJK Tahap 1
 Hits : 8212
 Panduan Guru BM SK Tahun 2
 Hits : 21764
 Panduan Guru BM SK Tahun 3
 Hits : 29687
 Panduan Guru BM SJK Tahun 3
 Hits : 7930
BAHASA INGGERIS
 Dokumen Standard Bahasa Inggeris SJK Tahap 1
 Hits : 9297
 Dokumen Standard Bahasa Inggeris SK Tahun 3
 Hits : 24281
 Teacher's Guide Year 3 SK & SJK
 Hits : 44441
BAHASA CINA SJK
 Dokumen Standard Bahasa Cina SJKC Tahap 1
 Hits : 4705
 Modul Pengajaran Bahasa Cina SJKC Tahun 3
 Hits : 4850
BAHASA TAMIL SJK
 Dokumen Standard Bahasa Tamil SJKT Tahap 1
 Hits : 2725
 Modul Pengajaran Bahasa Tamil SJKT Tahun 3
 Hits : 1859
 Modul Pembelajaran Bahasa Tamil SJKT Tahun 3
 Hits : 1700
MATEMATIK
 Dokumen Standard Matematik Tahun 1
 Hits : 14880
 Dokumen Standard Matematik Tahun 1 versi BC
 Hits : 976
 Dokumen Standard Matematik Tahun 1 versi BT
 Hits : 666
 Dokumen Standard Matematik Tahun 2
 Hits : 10819
 Dokumen Standard Matematik Tahun 2 versi BC
 Hits : 2146
 Dokumen Standard Matematik Tahun 2 versi BT
 Hits : 802
 Dokumen Standard Matematik Tahun 3
 Hits : 30796
 Dokumen Standard Matematik Tahun 3 versi BC
 Hits : 3653
 Dokumen Standard Matematik Tahun 3 versi BT
 Hits : 660
 Modul Abakus dan Aritmetik Mental Edisi Ketiga
 Hits : 8093
PENDIDIKAN JASMANI
 Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun 3
 Hits : 25820
 Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun 1
 Hits : 14485
 Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3
 Hits : 10728
PENDIDIKAN KESIHATAN
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 1
 Hits : 12155
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 1 versi BT
 Hits : 117
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 2
 Hits : 9596
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 2 versi BT
 Hits : 97
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 3
 Hits : 21800
 Dokumen Standard Pendidikan Kesihatan Tahun 3 versi BT
 Hits : 120
 Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 3
 Hits : 31131
PENDIDIKAN ISLAM
 Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 1
 Hits : 6095
 Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 2
 Hits : 12369
 Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 3
 Hits : 25702
 Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 3
 Hits : 15062
 Agihan Tajuk Pendidikan Islam KSSR SJKC dan SJKT Tahun 2
 Hits : 423
 Rancangan Pengajaran Tahunan Pend. Islam Tahun 1 SJKC dan SJKT
 Hits : 570
PENDIDIKAN MORAL
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 1
 Hits : 7475
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 1 versi BC
 Hits : 1307
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 1 versi BT
 Hits : 1055
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 2 versi BT
 Hits : 794
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 3
 Hits : 13893
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 3 versi BC
 Hits : 2279
 Dokumen Standard Pendidikan Moral Tahun 3 versi BT
 Hits : 1818

Sumber: KPM

LihatTutupKomentar
Cancel