[OhMyScience] Ujian Amali Sains

Ujian amali Sains dijalankan bagi menguji kefahaman/pengetahuan murid menguasai konsep Sains berdasarkan penyiasatan. Satu meja satu penyiasatan. Murid membuat penyiasatan dan guru sebagai fasilitator sahaja. Antara tajuk ujian amali

1. Elektrik
2. Haba (pegecutan dan pengembangan)
3. Keadaan Jirim
4. Asid dan Alkali
5. CahayaThis blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info