Kertas Bahasa Inggeris dan Ujian Aptitud Diteruskan

shares


PERINGATAN:
  1. Kertas Science 018, 028, 038 ditangguhkan ke 30 September 2014
  2. Kertas Bahasa Inggeris 014/1, 024/1, 034/1, 014/2, 024/2, 034/2 dijalankan mengikut jadual asal seperti di bawah.

WAKTU
KOD KERTAS
NAMA KERTAS
MASA
JENIS KERTAS
10:15 pagi -
10:30 pagi
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
15 minit
……….
10:30 pagi -
11:20 pagi
014/1
Bahasa Inggeris
Kertas 1 (SK)
50 minit
Objektif Aneka Pilihan
024/1
Bahasa Inggeris
Kertas 1 (SJKC)
50 minit
034/1
Bahasa Inggeris
Kertas 1 (SJKT)
50 minit
12:05 tengah hari -12:20 tengah hari
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon mengisi butiran pada muka hadapan Kertas Jawapan Soalan Subjektif
15 minit
……….
12:20 tengah hari - 01:35 petang
014/2
Bahasa Inggeris                                  Kertas 2 (SK)
1 jam   15 minit
Subjektif
024/2
Bahasa Inggeris                                  Kertas 2 (SJKC)
1 jam   15 minit
034/2
Bahasa Inggeris                                    Kertas 2 (SJKT)
1 jam   15 minit
02:30 petang -
02:45 petang
……….
Ketua Pengawas Peperiksaan mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat
15 minit
……….

013
Ujian Aptitud Tahun Enam
(SK)
1 jam   30 minit
Objektif Aneka Pilihan
02:45 petang -
04:15 petang
023
Ujian Aptitud Tahun Enam
(SJKC)
1 jam   30 minit

033
Ujian Aptitud Tahun Enam
(SJKT)
1 jam   30 minit


print this page Print this page

Related Posts

0 Comments:

Post a Comment