Tahun 5: Proses Hidup Haiwan

No CommentsProses Hidup Haiwan
 Not attempted Konsep: Ciri dan Tingkah Laku Khas Haiwan untuk Melindungi Diri Daripada Musuh 
 Not attempted Konsep: Ciri dan Tingkah Laku Khas Haiwan untuk Melindungi Diri Daripada Cuaca Melampau 
 Not attempted Konsep: Kemandirian Spesies Haiwan 
 Not attempted Konsep: Maksud Rantai Makanan dan Membina Rantai Makanan di Pelbagai Habitat 
 Not attempted Konsep: Maksud Siratan Makanan dan Membina Siratan Makanan di Pelbagai Habitat